O nás

fotka kempu Lesní hospodářství Jablonná je malé soukromé hospodářství spravující lesy o výměře zhruba 230 Ha, které leží na Neveklovsku, v okolí obcí Jablonná, Nebřich a Měřín.

Podstatou naší činnosti je trvale udržitelné produkční hospodaření, samozřejmě v souladu s LHP dle zákona č.289/1995Sb, provozované s patřičným ohledem na environmentální a ekologická hlediska i další vedlejší funkce lesa. Naším cílem je zlepšování stability, zdraví a kvality obhospodařovaných lesních porostů. V rámci hospodaření pracujeme na postupném navyšování podílu listnatých dřevin a celkové diverzity dřevinné skladby. Na vybraných lokalitách také využíváme podrostní způsob hospodaření s cílem přirozené obnovy kultur. Používáme ekologicky šetrné pracovní postupy a technologie.

V rámci příslušného programu MŽP příležitostně zalesňujeme vhodné nelesní pozemky, abychom rozšířili rozlohu kulturních lesů typických pro naši oblast (ekologicky sporné pěstování introdukovaných rychle rostoucích dřevin pro výrobu biomasy neprovozujeme).

Podporujeme i rekreační využití lesa, a to především v příhodné lokalitě u břehů Slapské vodní nádrže. Zde provozujeme Lesní tábořiště Nebřich a podporujeme některé další projekty služeb pro rekreaci, např. Lanový park Slapy, nebo půjčovnu obytných lodí Napalubu.

Lesní hospodářství Jablonná produkuje především surové dříví různých sortimentů, zejména pilařskou kulatinu, vlákninu a palivové dříví. Kromě toho vyrábíme a prodáváme štípané palivové dřevo a před Vánoci čerstvé vánoční stromky. Podrobnosti o naší produkci najdete v jednotlivých sekcích tohoto webu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.